top of page
 • LinkedIn
 • Instagram
 • Facebook

SCROLL

Våra tjänster.

Hur vi hjälper företag - från början till slut

Our Solutons

Lösningar för alla expansionsbehov

Vi anpassar alltid våra tjänster till våra kunders behov. Baserat på vår erfarenhet är målen för våra kunder vanligtvis dock i linje med någon av nedanstående exempeltjänster.

Är du i de tidiga stadierna av internationalisering och vill veta mer? Marknadsinsikter kan passa dig bra!

Ska du gå in på eller växa på den amerikanska marknaden? Tjänster för marknadsinträde och tillväxt kan vara vad du behöver!

Behöver du hjälp med att finansiera ditt företag?
Du hittar detta och mer under Övriga tjänster!

Market Exploration

Insikter i den amerikanska marknaden

Marknadsinsiktstjänstersyftar till att förbereda dig och ditt företag för en potentiell expansion genom att ge den insikt som krävs för att fatta ett beslut. Du kommer att lära dig mer om marknaden och vilka möjligheter det finns, riskerna och utmaningarna som är relaterade till den och allt annat du behöver för att kunna fatta ett bra beslut om expansion. Det hjälper dig att se till att du går in på marknaden med all nödvändig kunskap och sänker din risknivå kraftigt.

Business Brainstorming
Marknadsinsikter

Detta är perfekt för företag som behöver ytterligare information om huruvida det är rätt att expandera till USA. Det finns inget behov av att vara helt redo för en expansion.

"Den amerikanska marknaden ser intressant ut
men vi vet inte mycket om den "

Detta är din chans att utan förkunskaper:

 • Förstå hur den amerikanska marknaden skulle ta emot din produkt

 • Lära dig vad du behöver arbeta med för att komma in på marknaden på bästa sätt

 • Få feedback som kan hjälpa dig att skapa en bättre produkt även för din hemmamarknad

Image by Cristofer Jeschke
Marknadsinsikter

Detta alternativ passar företag som har hört misslyckade historier om att ta sig in på den amerikanska marknaden och de utmaningar som finns. De kanske tänker:

"Den amerikanska marknaden ser intressant ut
men är det inte
väldigt riskabelt? "

Om du använder dig av denna tjänst kommer du att:

 • Vara i en position där du känner dig säker på de utmaningar som finns i USA

 • Lära dig att bäst övervinna dem genom att vara proaktiv och kunnig

 • Bli presenterad för de olika experterna som kommer att stödja dig i denna process

Market Entry

Marknadsinträde och tillväxt i USA

Marknadsinträdes- och tillväxtstjänster är intäktsgenererande aktiviteter som hjälper dig att ta din produkt eller tjänst till den amerikanska marknaden på det mest effektiva sättet. Vanligtvis görs detta genom att sälja din lösning under ditt eget namn eller licensiera den till någon annan. Båda alternativen har sina för- och nackdelar, men oavsett ditt val kommer du att ha fördelen att använda vårt lokala team som din amerikanska representant.

Giving a Presentation
Inträde och tillväxt

Detta intäktsgenererande alternativ är för företag som vill komma in i USA och ha full kontroll över verksamheten men som är mycket upptagna på sin hemmamarknad.

 

"Vi vet att det är dags för oss att komma in och växa på den amerikanska marknaden, men behöver ett team på plats."

 

Med oss ​​som din lokala representant får du:

 • Ett team av kvalificerade medarbetare att identifiera leads och stänga affärer med och för dig

 • Människor lokalt att hantera långvariga relationer och tjänster efter försäljning, så som kundservice

 • Ett nordisk-amerikanskt team som hanterar all din dagliga verksamhet

Image by Cytonn Photography
Inträde och tillväxt

Licensiering är ett relativt okänt, intäktsgenererande alternativ för dem som vill utforska USA med lägre risk samtidigt som de kan behålla kontrollen över affärerna från Sverige.

 

"Vi har ett starkt patent och ett bevisat koncept som vi tror att många amerikanska partners skulle dra mycket nytta av. "

Dessa tjänster hjälper dig att:

 • Lära dig mer om och förstå möjligheterna med licensiering

 • Arbeta nära med våra licensieringsexperter som ger dig möjlighet att lyckas

 • Bli presenterad, bekanta dig och ta del av finansieringsmöjligheter

Other Services

Vilken väg passar dig?

Många företag vet att den amerikanska marknaden är det ultimata målet för dem, men ibland undrar de om de är redo att komma in på marknaden eller till och med börja utforska den. Oroa dig inte, du är inte ensam - och ingen kan veta innan man har försöker ... Vi tar dig igenom vår beprövade steg-för-steg-process och prioriterar dina resurser där de behövs mest. Istället för att spendera en stor budget på det okända, låt oss vägleda dig till framgång på ett kontrollerat sätt.

Få tillträde till den amerikanska marknaden tidigare än du trodde var möjligt

Det är vanligt bland företag att tro att de inte kan komma åt marknaden medan de fortfarande är i produktutvecklingsfasen. Tvärtom tror och vet vi att det är mycket fördelaktigt att börja utvärdera marknaden och dess möjligheter tidigt för att genomföra pilotprojekt och göra förändringar och förbättringar enligt vad marknaden föreslår. Vi kan inte betona detta nog så här är det igen:

-

Det är mycket fördelaktigt, om inte avgörande, att börja utvärdera marknaden och dess möjligheter tidigt för att genomföra pilotprojekt och göra förändringar och förbättringar som föreslås av feedback från marknaden.

-

Detta är en typisk egenskap i en Lean Startup-strategi, som vi har anammat och använt sedan GoToMarketUSA startades. Med en "lean startup approach" minimerar du riskerna med att komma in på en ny marknad genom att se till att du får feedback direkt från marknaden i ett tidigt skede. Vi hjälper dig att identifiera möjligheterna - såväl som utmaningarna - på marknaden innan du går in i allt, vilket sparar pengar och tid.

Vi hjälper företag in på den amerikanska marknaden från början till slut

Olika företag befinner sig i olika steg i sina respektive expansionsprocesser, och deras tidigare internationella affärserfarenhet kan variera kraftigt. Därför skräddarsyr vi våra tjänster för att nå våra kunders specifika behov så att vi, oavsett deras nuvarande status, kan hjälpa dem att uppnå sina mål. Oavsett om det är tidig utvärdering eller fullständig expansion så anpassar och utvecklar vi ett marknadsinträdesprojekt baserat på dina resurser, budget och tid.

Övriga tjänster

Vissa tjänster är inte direkt relaterade till den operativa aspekten av att utforska marknaden eller komma in på den, men vi hjälper dig fortfarande med dessa, till exempel finansiering.

Image by Pepi Stojanovski
Övriga tjänster

Finansiering och licensiering är vanligtvis nära kopplade och ett intressant alternativ för dem som vill utforska USA med lägre risk samtidigt som de behåller kontrollen.

 

"Vi vill komma in i USA men behöver stöd för att hitta en investerare som ger oss den vägledning som behövs."

Dessa tjänster hjälper dig att:

 • Generera hög avkastning på intellektuella tillgångar med en låg risk baserat på en befintlig IP-tillgång

 • Etablera en marknadsnärvaro för att öka företagets marknadsandel och/eller vinstmarginaler

 • Öka företagets värde för att locka till sig kapital och tillväxtmöjligheter

Saknar du någonting?

Vi hanterar dagligen många olika förfrågningar och skräddarsydda tjänster. Egentligen är de flesta tjänster vi tillhandahåller anpassade för att passa våra kunders mycket specifika behov. Kontakta oss för en gratis konsultation där vi tillsammans kan förstå vad vi ska göra för att hjälpa dig att lyckas i USA.

What Should You Choose?
Client Cases

Kundprojekt

Dessa är några av våra senaste exempelstudier. Om du vill ha mer information om något av projekten, vänligen kontakta oss så kommer vi att hjälpa dig.

Marknadsinsikter: Cleantech

Image by Zbynek Burival
Kundlösning: Energilagring

Kunden var mycket intresserad av att ta sin lösning till den amerikanska marknaden men var osäker på de faktiska inom energilagringsindustrin.

 

Utmaningar

Förstå industrilandskapet och marknadsdynamiken, som involverar en mängd olika aktörer inklusive allt från små privata slutanvändare, till dominerande organisationer som statliga myndigheter och några av de största företagen i landet.

 

Resultat

Vi bestämde oss snart för att bygga en marknadsinsiktsplattform i nära samarbete med företagets försäljnings- och affärsutvecklingsteam. Det resulterade i en första strategi, med taktik strukturerad kring:

 • Att etablera relationer med viktiga teknikutvecklare och integratorer

 • Att utvärdera och undersöka product-market fit i åtta utvalda marknadssegment

 • Att utveckla en ram för produktansökan för möjliga business cases i regionen

 • Anslutningar till viktiga marknadsintressenter

 • Säkra MoU med utvalda projektpartners

 • Hitta bidragsmöjligheter kopplade till vissa marknadssegment och geografiska regioner

Tillväxtprojekt:​ Medtech

Marknadsinträde: Cleantech

Loading Cargo
Kundlösning: Litiumjonbatterier

Efter att ha tagit detta projekt genom det första steget (insamling av marknadsinsikter) fick GTMUSA i uppdrag att utveckla en framgångsrik strategi för marknadsinträde som passar kundens bransch och dess mål. Detta inkluderade att anpassa kundens affärsmodell baserat på tidigare resultat, besluta om en lämplig kommersialiseringsdesign, föreslå ett amerikanskt team och viktiga partners och utveckla en försäljnings- och marknadsföringsstrategi färdig att implementera.

Utmaningar

Utveckla strategisk roadmap och affärsplan för den amerikanska marknaden för ett företag utan att behöva ha egen personal närvarande i USA, och se till att kunden fortfarande skulle lyckas.

Resultat

Som ett resultat av detta jobb, bra lagarbete, transparent kommunikation med kunden och en enastående produkt, lyckades vi tillsammans:

 • Ta fram taktik för marknadssegmentposter

 • Etablera relationer på geografiskt strategiska platser

 • Besluta om en produktstrategi och positionering

 • Utvärdera och bestämma prisnivåer

 • Anpassa marknadsföringsstrategier för olika försäljningskanaler

 • Skissa en första distributörsförsäljningsstrategi

 • Säkra det första distributörsavtalet

 • Etablera ett demoprojekt med en distributör

Marknadsinträde: Cleantech

Image by sandro porfirio
Kundlösning: Strålningsdosimetri

Det fanns ett behov av att inrätta ett affärsutvecklings- och säljteam för att närma sig marknaden med en uppdaterad produkt och förbättrad marknadskommunikation. Det fanns också ett behov av att utveckla nya distributions- och agentrelationer för att säkra lokal kontohantering och support.

 

Utmaningar

Stöd med accelerations- och tillväxtåtgärder för en partner med en befintlig närvaro på den amerikanska marknaden i samband med lanseringen av en uppdaterad produktmodell.

 

Resultat

Tack vare ett utmärkt partnerskap och tidigt tilldelade partners i USA har klienten tillsammans med GTMUSA:

 • Säkrat en produktspecifik marknadsföringsexpert och förbättrade marknadskommunikationen och värdet

 • Definierat nya marknadssegment

 • Identifierat nya ingångspunkter

 • Skapat nya intäktsströmmar

 • Etablerat många nya partnerskap med amerikanska företag

 • Ökat försäljningsintäkter 3-4 gånger

Image by Gunnar Ridderström
Kundlösning: Robotgräsklipparsystem

Klienten behövde hjälp med att komma in på den amerikanska marknaden och särskilt att: Registrera ett amerikanskt bolag, etablera en lokal närvaro, bygga G & A-teamet, säkra och genomföra pilotprojekt samt ta fram och genomföra en strategi för marknadsinträde.

Utmaningar

Efter att ha samlat in omfattande marknadsinsikter och beslutat hur man skulle komma in på marknaden, ville kunden etablera ett amerikanskt bolag, genomföra marknadsinträde, sätta upp piloter och driva försäljning med en ny tjänst på en konservativ marknad.

 

Resultat

Tack vare ett utmärkt partnerskap och tidigt tilldelade partners i USA har klienten tillsammans med GTMUSA:

 • Planerat, organiserat och utfört arbete som ett amerikanskt team

 • Etablerat nyckelrelationer för demoprojekt

 • Säkrat partnerskap inom lokal service och försäljning

 • Förtydligat värdeproposition för produktanvändare baserat på lokala parametrar och villkor

 • Planerat och utställt på lokal mässa

 • Registrerat U.S Inc. och ordnat försäkring

 • Designat och utvecklat marknadsförings- och försäljningsmaterial för den lokala marknaden

 • Byggt relationer med amerikanska investerare och affärspartners

bottom of page